Дзень - дзе лень дзве нить дзві- нок, вже по- чав- ся в нас у- рок

Додаток 1

Учитель Учні

Дзень - дзе лень дзве нить дзві- нок, вже по- чав- ся в нас у- рок

Учитель Учні

Доб- рий день Доб- рий день!

Розспівування Додаток 2

Дзве нить піс- ня ми ра- нок, ку- па- єть- ся вро-

на по- лі зняв- ся ві- тер, втра- ві за- ше-по тів

А сон-це із- за хма- ри ди- ву- єть ся кра- сі

Шви- ко чить-за об- рій впро- сто- ри по- ле тів сі

Додаток 3

Помірно Розминочні вправи

Ках- кА йде, ка- че- нят ве- де на. на- па- соч- ку, на по-

Ря- соч- ку, на хо-ло- ну во-ди- цю на Дзень - дзе лень дзве нить дзві- нок, вже по- чав- ся в нас у- рок зе- ле- ну тра- ви- цю «ках,- ках, ках!»


Впарава 2Сольфеджування Додаток 4

Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentajjosxd.html
documentajjpahl.html
documentajjphrt.html
documentajjppcb.html
documentajjpwmj.html
Документ Дзень - дзе лень дзве нить дзві- нок, вже по- чав- ся в нас у- рок